Mô tả:
VHS Việt Nam sản xuất cung cấp các thiết bị phụ trợ ngành may: Bàn cắt vải, bàn KCS, bàn kiểm, bàn hoàn thiện, ghế ngồi may, bàn ghế nhà ăn công nhân, giường tầng, giá kệ để vải, giá kệ phụ liệu, giá kệ thành phẩm....

Mục đích sử dụng:

  • Sử dụng cho các công ty sản xuất hàng may mặc

  • Các công ty sản xuất tại các khu công nghiệp