Tìm kiếm...
slide 2
slide 1

Kệ Very Narrow Aisle (1 sản phẩm)

Mô tả:
Kệ Very Narrow Aisle là loại kệ có lối đi của xe nâng hẹp và rất hẹp, công suất chứa hàng cao, rất phù hợp với những kho chứa hàng có mái nhà cao.

Đặc tính: Mục đích sử dụng:
 
Hotline
0917030368
Zalo
0917030368
Viber
0917030368
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram