Kệ Con Lăn
Mô tả:
Kệ con lăn( Carton Flow Rack) được thiết kế cho mục đích nhập trước xuất trước, hàng hóa được chứa trong các thùng carton hoặc khay nhựa, chuyển động tịnh tiến theo quán tính về một phía, bằng các con lăn nhựa bên dưới, tốc độ di chuyển nhanh chậm theo yêu cầu và đặc điểm hàng hóa, giảm được thời gian luân chuyển các thùng chứa hàng ra ngoài.

Mục đích sử dụng:
  • Kệ con lăn - Carton Flow Rack thường  được sử dụng cho các kho chứa linh kiện, phụ tùng, vật tư nhà máy, linh kiện máy móc…