Mô tả:
Kệ chứa khuôn được thiết kế các khuôn được để trên tầng kệ như một ngăn kéo, các ngăn kéo chứa khuôn có thể kéo ra được để lấy khuôn rất thuận tiện.
Thích hợp để lưu trữ các loại khuôn mẫu, chi tiết nặng phải dùng cẩu để nâng hạ. Tải trọng có thể đạt được từ 500Kg – 3000Kg/ 1 ngăn kéo.

Mục đích sử dụng:
  • Sử dụng để chứa các loại khuôn
  • Dùng cho các công ty sản xuất nhựa, công ty gia công khuôn…