slide 2
slide 1
Kệ Selective
Mô tả:
Kệ Selective - Thường gọi là hệ thống Kệ lựa chọn, là một hệ thống kệ kho chứa hàng được thiết kế để chứa bất kỳ loại pallet hàng nào.
Đây là dạng kệ chứa hàng đơn giản nhất trong số các hệ thống kho kệ chứa hàng, phù hợp với nhu cầu về chi phí đầu tư vừa phải.

Đặc tính:
Mục đích sử dụng:

Kệ Selective (3 Sản phẩm)

Hotline
0917030368
Zalo
0917030368