Tìm kiếm...
slide 2
slide 1

Kệ Tay Đỡ (1 sản phẩm)

Mô tả:
Kệ tay đỡ - Cantilever rack là kệ thiết kế có các tay đỡ có thể chứa được các  loại hàng hóa không ổn định về độ dài và kích thước sản phẩm. Do không bị vướng bởi các cột phía trước nên việc xếp dỡ hàng hóa từ phía trước rất dễ dàng, chiều dài của kệ là cả không gian sử dụng chứa hàng.

Mục đích sử dụng:
Hotline
0917030368
Zalo
0917030368
Viber
0917030368
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram