Mô tả:
VHS Việt Nam sản xuất cung cấp các loại bàn cắt vải theo đặt hàng.
Kích thước bàn cắt vải Rộng 1.8-2.2m x dài 1 khoang bàn 1.2m x cao 0.8m có chân tăng chỉnh. Bàn 1 tầng hoặc 2 tầng gỗ công nghiệp.
Mục đích sử dụng:

  • Sử dụng cho các công ty sản xuất hàng may mặc

  • Các công ty sản xuất tại các khu công nghiệp