GIÁ KỆ TRUNG TẢI - BỘ ĐỘC LẬP

117

Giá kệ trung tải bộ độc lập. Kích thước sản phẩm D1800*R600*C1800 có 04 tầng. Mỗi tầng để được 500kg hàng hóa. Sản phẩm lắp đặt tại Công ty Sam Sung Thái Nguyên

 

Thong ke